Registrační formulář

Objednávka předplatného odborných webinářů

Vyplněním a odesláním formuláře závazně objednávám předplatné odborných webinářů

* Povinné položky (vyplňujte prosím s diakritikou)

Základní údaje
*
*
*
* (předvolbu lze přepsat)
Pracoviště
*
*
*
*
Typ registrace
*

(povinné pro lékaře)
U člena ČLK povinně vyplnit ID ČLK
ČLK ID je ve tvaru pro lékařky 512345789 a pro lékaře 1234567890
Pokud si nejste svým ID jisti, máte možnost si ho ověřit na https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html
V případě, že dané číslo nebude z vaší strany vyplněno, organizátor konference není kompetentní k nahlášení vašich kreditů na ČLK ČR. Tato povinnost přechází na účastníka.
Předplatné
*
Výběr webináře
Payment
Celková částka k zaplacení:

*

Společnost V.M. EST, a.s., se sídlem Praha 4, Boleslavova 474/17, PSČ 14000, IČ: 25080636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4325, Vás jakožto správce tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, případně akademické tituly, údaje o zaměstnavateli a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů – email a telefon) zpracováváme pro účely uzavření a plnění smlouvy, správu smlouvy nebo pro jednání o uzavření či změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů. V takovém případě jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy. Pro tyto uvedené účely je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy, její následnou správu, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a k plnění z uzavřené smlouvy.

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.

*

Zvolením ANO tímto udělujete souhlas ke zpracovávání Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) správci - společnosti V.M. EST, a.s., se sídlem Praha 4, Boleslavova 474/17, PSČ 14000, IČ: 25080636, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4325, pro obchodní účely, a to na dobu využívání služeb správce a následující 3 roky po skončení využívání služeb.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte právo jej kdykoliv odvolat.

Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že zašlete email na adresu odvolanisouhlasu@vmest.cz nebo dopis na kontaktní údaje společnosti.

Máte práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména práva vyplývající z čl. 12-22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, kterými jsou například: požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů. Tyto práva můžete uplatnit na u správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.